9 วัด
ทัวร์ต่างประเทศ
หน้าหลัก -> โปรแกรมทัวร์ -> Cu Easy Blink Blink In Taiwan 5D 3N... โปรแกรมทัวร์
Cu Easy Blink Blink In Taiwan 5D 3N   ราคา 16,900 บาท
Cu Easy Blink Blink In Taiwan 5D 3N
ชื่อโปรแกรมทัวร์ :
Cu Easy Blink Blink In Taiwan 5D 3N
วันเดินทาง :
เมษายน - มิถุนายน 2561
รายละเอียด :
กำหนดการ :
ราคา แพ็คเกจ :
 
วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับGERMANIUM - COSMETIC CENTER - ช้อปปิ้งซื่อหลิงไนท์มาร์เก็ต - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ประเภท ช่วงเวลา ราคา
- 0
 

 

 

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2561 (วันแรงงาน)

13,900

5,000

17 – 22 พฤษภาคม 2561

17,900

5,000

27 – 31 พฤษภาคม 2561

16,900

5,000

08 – 12 มิถุนายน 2561

17,900

5,000

12 – 16 มิถุนายน 2561

16,900

5,000

26 – 30 มิถุนายน 2561

16,900

5,000

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม Click!   EASY BLINK BLINK IN TAIWAN 5D 3N BY XW APR - JUN18 23 APR 18.pdf

สนใจติดต่อ บจก.ทัวร์เมืองไทย (TMT WORLD TOUR)
      :  0-2949-8625-6 // 0-2998-4366
      :  088-553-7486,088-757-2298,094-954-1256, 094-858-2252
Line id : @tmttours(
กรุณาใส่@ นำหน้าด้วยคับ)
IG : tmt_tourmuangthai
ตั้งแต่เวลา 08.00 . – 17.00 .
เบอร์มือถือ ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Email : tourmuangthai2@gmail.com , Tourmuangthai@hotmail.com 
www.tourmuangthai.com 
www.tmtworldtours.com 
www.tourkohchang.com

“ TOURMUANGTHAI ”

 

 

 

 

 

จองแพ็คเกจ " Cu Easy Blink Blink In Taiwan 5D 3N "
เลือกวันเดินทาง    *
ผู้ใหญ่ คน  *
เด็ก คน
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ชาวต่างชาติ คน
  
 
Untitled Document
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
11/06029

Tel.02-9984366 Fax. 02-9481595 E-mail: sale@tourmuangthai.com       
2005 TourMuangThai.com All rights reserved. Design by :
Phakin    

ติดต่อสอบถามได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.ที่ โทร.02-9984366 Fax. 02-9481595 mobile 088-8825623 ,0885537486,080-7706584 E-mail: sales@tourmuangthai.com

สถิติผู้เข้าชม
จำนวนผู้ชม3075732คน
ผู้เข้าชมเว็บขณะนี้18คน