9 วัด
ทัวร์ต่างประเทศ
โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
VW COYOTE TAIWAN ต้นตำรับ 5 วัน 3 คืน
  ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ตึกไทเป101-ซื่อหลินไนท์-อุทยานเหย๋หลิ่ว-ผิงซี-สถานีสือเฟิ่น-วัดหลงซันซื่อ-ตลาดซีเหมินติง
  ช่วงวันเดินทาง พฤศจิกายน 2561-มีนาคม 2562 ราคา 13,999.00 บาท
Taiwan Feel Love 4 D 3 N
  เถาหยวน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ่ว - ปล่อยโคมผิงซี - ไทเป อนุสรณ์สถาน - เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - กระเช้าเมาคง - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง - วัดหลงซาน - มิตซุยเอ้าเล็ท
  ช่วงวันเดินทาง พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562 ราคา 13,888.00 บาท
AS Taiwan Colorful Newyear 5 D 4 N
  หมู่บ้านฮิโนกิ - ตลาดกลางคืนเจียอี้ - เมืองเจียอี้ - อุทยานอารีซัน - นั่งรถไฟโบราณ - ชมป่าสนพันปี - เมืองไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - งาน TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 2018 - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - พักโรงแรมน้ำแร่ - ผูหลี่ - อุทยานเหยหลิ่ว - ร้านขนมพายสัปปะรด - ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ด้านนอก) - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ช่วงวันเดินทาง 29ธ.ค – 02ม.ค 62 ราคา 37,900.00 บาท
JW TAIWAN 4D3N ช้อป ชิม ชิว
  หนานโถว-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ร้านชา-ล่องทะเลสาบสุริยัจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-ไทจง-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ขนมพายสัปปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-ฉือเฟิ่น(ปล่อยโคมลอย)-ตึกไทเป 101-เจียงไคเช็ค-ศูนย์เครื่องประดับ
  ช่วงวันเดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 61 ราคา 14,900.00 บาท
AS Taiwan Hooyah ทริปปั่นจักรยาน 4วัน 3คืน
  หนานโถว - ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา - พักบริเวณทะเลสาบสุริยันจันทรา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรีสอร์ท MING GING FARM - ไทเป - แวะชิมขนมพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  ช่วงวันเดินทาง พฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 24,900.00 บาท
VW ไต้หวัน ขันทีอารีซาน เที่ยวครบสูตร ราคาสบายกระเป๋า 6วัน 4คืน
  ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - เจอร์เมเนียม -อุทยานเย๋หลิว -สือเฟิน -จิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - ธันวาคม 2561 ราคา 15,555.00 บาท
AS Exploring Taiwan ช้อป กิน ฟิน Winter 4D 3N
  หมู่บ้านฮิโนกิ - เมืองเจียอี้ - เมืองเจียอี้ - อุทยานอารีซัน - ป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง -ชิมชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - ไทเป- แวะชิมพายสัปประรด - ตึกไทเป 101 (ถ่ายรูปด้านนอก ไม่รวมขึ้นตึก) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ไทเป - GERMANUIM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานเหยหลิ่ว - ปล่อยโคมผิงซี - เมนูจักรพรรดิ์
  ช่วงวันเดินทาง พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62 ราคา 23,500.00 บาท
VW อิคคิว ชมจันทร์ ไต้หวัน 4วัน 2คืน
  ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน - ตึกไทเป 101 - เจอร์เมเนียม - วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
  ช่วงวันเดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 ราคา 11,111.00 บาท
VW โคโยตี้ต้นตำหรับ อาบน้ำแร่ ไต้หวัน 5วัน 3คืน
  ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก - ตึกไทเป101 - ซื่อหลินไนท์ - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานเหย๋หลิ่ว - ผิงซี - สถานีสือเฟิ่น - วัดหลงซันซื่อ - ตลาดซีเหมินติง - พักอาบน้ำแร่
  ช่วงวันเดินทาง ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562 ราคา 13,999.00 บาท

ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ตะวันออกกลาง
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ในประเทศ
ทัวร์พม่า
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ลาว
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกา
ทัวร์ฮองกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
อินเดีย-เนปาล
อินโดนีเซีย-บาหลี
 
 

Untitled Document
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
11/06029

Tel.02-9984366 Fax. 02-9481595 E-mail: sale@tourmuangthai.com       
2005 TourMuangThai.com All rights reserved. Design by :
Phakin    

ติดต่อสอบถามได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.ที่ โทร.02-9984366 Fax. 02-9481595 mobile 088-8825623 ,0885537486,080-7706584 E-mail: sales@tourmuangthai.com

สถิติผู้เข้าชม
จำนวนผู้ชม3355319คน
ผู้เข้าชมเว็บขณะนี้76คน