9 วัด
ทัวร์ต่างประเทศ
โปรแกรมทัวร์จีน
WS จางเจียเจี้ย บาร์บีคิว เขาอวตาร สะพานแก้ว 4วัน 3คืน
  อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟท์แก้วไป่หลง) - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ร้านนวดเท้า - ร้านใบชา - ร้านหยก - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - สะพานแก้วที่ยาว ที่สุดในโลก - จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน 2561 ราคา 13,899.00 บาท
ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง ยำมะม่วง 4วัน 3คืน
  ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) - ระเบียงกระจก - อู่หลง - ว่านเซิ่น - สะพานกระจกลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก - ฉงชิ่ง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - พิพิธภัณฑ์ซานเสีย - มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก)
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 ราคา 20,999.00 บาท
WS เฉิงตู ซุป 2 สี น้ำตกฉื้อสุ่ย เล่อซาน 5วัน 4คืน
  เฉินตู-ฉื้อสุ่ย-น้ำตกฉื้อสุ่ย-อุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ - เมืองโบราณปิ่งอาน - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโต - เล่อซาน - เฉิงตู - ร้านหยก - ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านหมอนยางพารา - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ถนนโบราณจินหลี่
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน 2561 ราคา 14,899.00 บาท
ทัวร์จีน พิชิต 9 แห่งตะลุยแดนมังกร 5วัน 4คืน
  พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - ร้านนวดฝ่าเท้า +บัวหิมะ - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านชา - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านไข่มุก - กายกรรมปักกิ่ง - หยก - บัวหิมะ - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - ผ้าไหม- ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน 2561 ราคา 12,900.00 บาท
WS กุ้ยหลิน ปลาตุ๋นเบียร์ แม่น้ำหลีเจียง นาขั้นบันไดหลงจี๋ 6วัน 5คืน
  กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋ - ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง - หลงเซิ่น - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - สวนผลไม้ตามฤดูกาล-กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ถ้ำเขาทะลุ - ถนนฝรั่ง - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - ร้านหมอนยางพารา-เขาเซียงกง - หยางซั่ว - โชว์มิราจ - ร้านหยก-เมืองจำลองสมัยซ่ง-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก) - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - ต้นไทรพันปี - ตลาดใต้ดิน - เขางวงช้าง+โชว์ ELEPHANT LEGEND
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2561 ราคา 15,899.00 บาท
WS ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ต้าจู๋ 5วัน 4คืน
  อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) - ระเบียงกระจก - อู่หลง - ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) - ฉงชิ่ง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - ฉงชิ่ง - ต้าจู๋ - เมืองโบราณชางโจว - พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ - อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 ราคา 20,999.00 บาท
WS ทิเบต สมญานามหลังคาโลก ลาซา พระราชวังโปตาลา ฌแินตู 6วัน 5คืน
  เฉินตู - ลาซา - ตำหนักนอร์บุหลิงฆา - พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ตลาดแปดเหลี่ยม - ลาซา-นั่งรถไฟไป - ดัมซุง - ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว - เฉินตู - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนโบราณจินหลี่ - เฉิงตู
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 ราคา 36,999.00 บาท
WS ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋ จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง 6วัน 4คืน
  ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ร้านไข่มุก - กายกรรมปักกิ่ง - ร้านหมอนยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก - ร้านผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ร้านผ้าไหม
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 ราคา 19,899.00 บาท
WS ปักกิ่ง หมูหัน จตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง 5วัน 3คืน
  ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ร้านนวดเท้า - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านหมอนยางพารา - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก - วัดหลิงกวง (พระเขี้ยวแก้ว) - ร้านผ้าไหม - ตลาดรัสเซีย - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก - ถนนหวังฟูจิ่ง
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 ราคา 16,899.00 บาท
WS เฉินตู ผัดหอยลาย ง้อไบ๊ พระใหญ่เล่อซาน 5วัน 3คืน
  เฉิงตู - เมืองโบราณหวงหลงซี - เมืองพระตะวันออก - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโต - ง้อไบ๊ - ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า) - องค์ผู่เสียนทรงช้าง - ง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ศูนย์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก GLOBAL CENTER - ร้านหมอนยางพารา - ถนนโบราณจินหลี่ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ร้านผ้าไหม
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน - กรกฎาคม 2561 ราคา 18,999.00 บาท
WS หวงซาน เสน่ห์มรดกโลก อาบน้ำแร่ สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน 5วัน 3คืน
  นานกิง - สุสานดร.ซุนยัดเซ็น-เมืองถุนซี - ตลาดหลีหยางยิ่งเซียวซางเจีย - เมืองถุนซี - เมืองโบราณหงชุน - หมู่บ้านมรดกโลกหงชุน - ซุ้มประตูถังเยว่ - เมืองถุนซี - ถนนโบราณเหล่าเจีย - เมืองถุนซี - หวงซาน - อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ) - ไท่ผิง - อาบน้ำแร่ - ไท่ผิง - จิ่วหัวซาน - สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน-นานกิง - ตลาดฟูจือเมี่ยว - นานกิง
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ราคา 25,999.00 บาท
WS มองโกเลียใน ตามรอยเจงกีสข่าย 6วัน 5คืน
  เฉิงตู - โฮฮอท-พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน - วัดต้าเจา - โฮฮอท - ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ) - ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า - ฟาร์มเอินเหอ(ฟรีค่า เช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย) - การแสดงรอบกองไฟ - ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน - เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า) - อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย - เมืองออร์ดอส - เมืองออร์ดอส - สุสานเจงกีสข่าน - อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย - เขตเมืองใหม่คังปาสือ - เฉิงตู - ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) - เฉิงตู
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 ราคา 29,999.00 บาท
WS ทัวร์คุณธรรม อู่อี๋ซาน ยำสามกรอบ ฝูโจว อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน 5วัน 3คืน
  ฝูโจว-อู๋อี๋ซาน-หมู่บ้านโบราณเซี่ยเหมย - อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน (ยอดเขาเทียนโหยวฟง / เขตเขาสาวสวย / ล่องแพธารน้ำเก้าโค้ง / วังอู่อี๋) - ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง - อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน (ต้าหงเผา / ถ้ำม่านน้ำตก) - ทะเลสาบซีหูฝูโจว - สวนหมีแพนด้า-เจดีย์ขาว - เจดีย์ดำ-บ้านเกิดหลินเจ๋อสวี - ถนน 3 ตรอก 7 ซอย
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 ราคา 22,999.00 บาท
WS คุนหมิง ก๋วยเตี๋ยวเย็น ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขามังกรหยก 5วัน 4คืน
  คุนหมิง - เมืองโบราณต้าหลี-เจดีย์ 3 องค์ (ผ่านชม) - หมู่บ้านซีโจว- ต้าหลี่ - ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์ IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง) ลี่เจียง-ต้าหลี่ - วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้ง-ห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน - สวนน้ำตก - เมืองโบราณกวนตู
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ราคา 18,899.00 บาท
WS เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5วัน 4คืน
  ย่านซินเทียนตี้ - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - หังโจว - หนิงปอ - เกาะผู่โถวซาน - วัดผู่จี้ - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ - เกาะผู่โถวซาน - หนิงปอ - หนิงปอ - เซี่ยงไฮ้ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ร้านหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
  ช่วงวันเดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 2561 ราคา 23,999.00 บาท
MM ทัวร์ปักกิ่ง หอฟ้าเทียนถาม สวนจิ่วซาน ชมวิวกู้กงที่สวยที่สุด 5วัน4คืน
  พระราชวังฤดูร้อน - ร้านนวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง - กายกรรมปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ชมวิวพระราชวังต้องห้าม ในมุมที่สวยที่สุด ในโลก ณ สวนจิ่งซาน - ร้านชา - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านไข่มุก - หยก - บัวหิมะ - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - ผ้าไหม - ถนนศิลปะ 798 - THE PLACE - ผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย
  ช่วงวันเดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 2561 ราคา 12,900.00 บาท
WS ทัวร์คุณธรรม ซีอาน ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน 6วัน 4คืน
  ซีอาน - รถไฟความเร็วสูง - ลั่วหยาง - เมืองเติงฟง - วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดง กังฟู - ลั่วหยาง - ลั่วหยาง - ศาลเจ้ากวนอู - ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่) - หลิงเป่า - หลิงเป่า - ซีอาน - กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถแบตเตอรี่) - ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - กำแพงเมืองโบราณ - จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่ - เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน - ศาลเจ้าหลักเมือง - ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง และหอกลอง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม - โชว์ราชวงศ์ถัง
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 2561 ราคา 25,999.00 บาท
ZE CHENGDU WORLD HERITAGE 6D5N
  เฉินตู – ง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว - เขาง้อไบ๊ - ยอดเขาจิ่วติ่ง – นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์ - เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน – ชื่อสุ่ย – อุทยานน้ำตก 4 ถ้ำ - มรดกโลกน้ำตกฉื้อสุ่ย– ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ถนนคนเดินจิ่งหลี่
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 ราคา 25,888.00 บาท
WS คุนหมิง เห็ดหอม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน 4คืน
  คุนหมิง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี - หมู่บ้านซีโจว - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันสีน้ำเงิน(ภูเขาหิมะสือข่า) - คุนหมิง - วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ราคา 27,899.00 บาท
WS ทิเบต ลาซา พระราชวังโปตาลา เฉิงตู 6 วัน 5 คืน
  เฉินตู-ลาซา-ตำหนักนอร์บุหลิงฆา-พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม-นั่งรถไฟไป-ดัมซุง-ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ถนนโบราณจินหลี่
  ช่วงวันเดินทาง เมษายน - มิถุนายน 2561 ราคา 36,999.00 บาท
SPR คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจือ 4วัน 3คืน
  คุนหมิง - ตงชวน –ผืนดินสีแดงตงชวน+ชมพระอาทิตย์ตกดิน - ถางเตี้ยน - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ - บัวหิมะ - สวนน้ำตกคุนหมิง - ร้านหยก - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม
  ช่วงวันเดินทาง 26-29 พ.ค. , 20-23 ต.ค. 2561 ราคา 16,900.00 บาท
WS เทียนสิน ปักกิ่ง นั่งรถไฟความเร็วสูง 4 วัน 3 คืน
  เทียนจิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย
  ช่วงวันเดินทาง เมษายน - สิงหาคม 2561 ราคา 14,899.00 บาท
IT ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4วัน3คืน
  เทียนสิน-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ-ตลาดรัสเซีย
  ช่วงวันเดินทาง มี.ค.- ต.ค. 61 ราคา 13,888.00 บาท
MM กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน ตะลุยสวนเชอร์รี่ 5วัน 4คืน
  จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านชา - วัดลามะ - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านนวดฝ่าเท้า - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง - หยก - บัวหิมะ - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - ชมสวนเชอร์รี่ - ผ้าไหม - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย
  ช่วงวันเดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 2561 ราคา 17,999.00 บาท
WS Zhangjiajie ทะลุจักรวาล 4วัน 3คืน
  อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟท์แก้วไป่หลง) - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ร้านนวดเท้า -ร้านใบชา - ร้านหยก-ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - สะพานแก้วที่ยาว ที่สุดในโลก - จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  ช่วงวันเดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 2561 ราคา 12,899.00 บาท
WS จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 5วัน4คืน
  ฉางซา - ฟ่งหวง - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง - ร้านผ้าไหม - ร้านนวดเท้า - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ถนนคนเดินซีปู้เจีย - เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ร้านยางพารา - ร้านหยก - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  ช่วงวันเดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 2561 ราคา 14,899.00 บาท
WS Shanghai คุ้กกี้ เสี่ยง ทาย 5วัน 3คืน
  เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ถนนนานกิง - ร้านผ้าไหม - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - อูเจิ้น-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น - อูเจิ้น - เซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ย่านซินเทียนตี้ - โชว์กายกรรม ERA - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า , รถรับ-ส่งพร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
  ช่วงวันเดินทาง เมษายน - มิถุนายน 2561 ราคา 17,899.00 บาท
WS กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ 6วัน 5 คืน
  กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-เขางวงช้าง-ชมโชว์ ELEPHANT LEGEND-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-สะพานลมฝน-หมู่บ้านหลู่เจียชุน-โชว์ MIRAGE-เมืองจำลองซ่ง-ร้านหยก-หยางซั่ว-ล่องเรือไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-โชว์หลิวซานเจี่ย-เขาเซียงกง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
  ช่วงวันเดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 2561 ราคา 18,799.00 บาท
ZE ZHANGJIAJIE SPRING FEVER 4D3N
  ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ – จางเจียเจี้ย – ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านหยก - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  ช่วงวันเดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม 2561 ราคา 11,777.00 บาท
SPR คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน
  ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - IMPRESSION - อุทยานน้ำหยก - คุนหมิง - บัวหิมะ - ตำหนักทอง
  ช่วงวันเดินทาง กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2561 ราคา 23,900.00 บาท

ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ตะวันออกกลาง
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ในประเทศ
ทัวร์พม่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ลาว
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์ฮองกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
อินเดีย-เนปาล
อินโดนีเซีย-บาหลี
 
 

Untitled Document
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
11/06029

Tel.02-9984366 Fax. 02-9481595 E-mail: sale@tourmuangthai.com       
2005 TourMuangThai.com All rights reserved. Design by :
Phakin    

ติดต่อสอบถามได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.ที่ โทร.02-9984366 Fax. 02-9481595 mobile 088-8825623 ,0885537486,080-7706584 E-mail: sales@tourmuangthai.com

สถิติผู้เข้าชม
จำนวนผู้ชม3074347คน
ผู้เข้าชมเว็บขณะนี้48คน