9 วัด
ทัวร์ต่างประเทศ
โปรแกรมทัวร์จีน
WS ทัวร์คุณธรรม จางเย่ ยำรวมมิตร อูหลูมู่ฉี ทูรูฟาน ตุนหวง จางเย่ 8วัน 6คืน
  อูหลู่มู่ฉี - เทือกเขาเทียนซาน (รวมรถแบตเตอรี่) - ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ - อูหลู่มู่ฉี - ทูรูฟาน - ผ่านชมโรงผลิตไฟฟ้าจากแรงลม - บ่อน้ำใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง - สวนองุ่น - ภูเขาเปลวไฟ - เมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน(รวมรถแบตเตอรี่) - เจดีย์ซูกงถ่า - ทูรูฟาน - นั่งรถไฟความเร็วสูง - หลิวหยวน - ตุนหวง - เนินทรายหมิงซาซาน (รวมค่าอูฐ) - สระน้ำวง พระจันทร - ช้อปปิ้งตลาดซาโจว - ตุนหวง - ถ้ำโมเกาคู(รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองจิ่วฉวน - เมืองจิ่วฉวน - เจียยวี่กวน - กำแพงเมืองด่านเจียยี่กวน(รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองจางเย่ - อุทยานจางเย่ตัน เสียตี้จือกงหยวน (รวมรถอุทยาน) - จางเย่ - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองอูหลู่มู่ฉี - อิสระช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา - พิพิธภัณฑ์ซินเจียง - สวนหงซาน
  ช่วงวันเดินทาง กันยายน - ตุลาคม 2561 ราคา 45,999.00 บาท
IT เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู 5วัน 3คืน
  เซี่ยงไฮ้ - เมืองอู๋ซี “เซี่ยงไฮ้น้อย” - วัดหลิงซาน(รวมรถราง) - เมืองหังโจว“สวรรค์บนดิน” - ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ล่องทะเลสาบซีหู - เมืองเซี่ยงไฮ้“นครปารีสแห่งตะวันออก” - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - หอไข่มุก - อุโมงเลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานจิงลู่ - ตลาดเถาเป่า
  ช่วงวันเดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน 2561 ราคา 14,888.00 บาท
WS เฉิงตู ยำหอยแครง ภูเขาหิมะซีหลิง ง้อไบ๊ เล่อซาน 6วัน 5คืน
  เฉิงตู - ภูเขาหิมะซีหลิงซาน(ขึ้นกระเช้า) - เลือกเล่นหิมะหรือสกี - ง้อไบ๊ - ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าไฟฟ้า) - องค์ผู่เสียนทรงช้าง-วัดเป้ากั๋ว - ง้อไบ๊ - พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - เฉิงตู - เมืองโบราณหวงหลงซี - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านหมอนยางพารา - ร้านหยก - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ร้านใยไผ่ไหม - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนโบราณจินหลี่ - ร้านผ้าไหม
  ช่วงวันเดินทาง ธันวาคม 2561 ราคา 22,999.00 บาท
WS จางเจียเจี้ย สุกี้เห็ด เมืองโบราณฟ่งหวง สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก 5วัน 4คืน
  ฉางซา - ฟ่งหวง - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง - ฟ่งหวง - จางจียเจี้ย - ร้านผ้าไหม - ร้านนวดเท้า - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ร้านยางพารา-ร้านหยก - จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา
  ช่วงวันเดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 2561 ราคา 14,899.00 บาท
WS ทัวร์คุณธรรม ฮาร์บิ้น ปลาหิมะหม้อดิน 5วัน 4คืน
  จัตุรัสชิงไห - จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ - ต้าเหลียน - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ฮาร์บิน - ร้านขายเสื้อกันหนาว - โชว์ว่ายน้ำแข็ง - เกาะพระอาทิตย์ - ชมเทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”(Harbin 2019 International Ice and Snow Festival) - โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก) - อนุสาวรีย์ฝั่งหง - สวนสตาลิน - ถนนจงเอียง - ฮาร์บิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง-ต้าเหลียน
  ช่วงวันเดินทาง ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 ราคา 35,999.00 บาท
WS คุนหมิง สุกี้แซลมอน ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน 4คืน
  คุนหมิง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว(ชมโชว์ชาวไป๋) - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - ร้านหยก - สระน้ำมังกรดำ - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์จางอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยก - แชงกรีล่า - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(กระเช้าขึ้นลง) - วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองโบราณแชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซี - ร้านนวดเท้า - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
  ช่วงวันเดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561 ราคา 20,899.00 บาท
WS ซุปยาจีน นมัสการผู่เสียน ณ ยอดเขาง้อไบ๊ 4วัน 2คืน
  เฉิงตู - ง้อไบ๊ - ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า) - องค์ผู่เสียนทรงช้าง - ง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว - พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ - เฉิงตู - ถนนโบราณจินหลี่ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ร้านหมอนยางพารา - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ศูนย์การค้า GLOBAL CENTER
  ช่วงวันเดินทาง กันยายน - ธันวาคม 2561 ราคา 15,899.00 บาท
WS ทีวร์คุณธรรม จิ่วจ้ายโกว ต้มยำกุ้ง หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6วัน 5คืน
  เฉิงตู - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน) - จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) - เม่าเสี้ยน - เม่าเสี้ยน - เฉิงตู - ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนโบราณจินหลี่ - เฉิงตู
  ช่วงวันเดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 ราคา 23,999.00 บาท
PH เที่ยวแชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง 6วัน 5คืน
  คุนหมิง - เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณซีโจว – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - จงเตี้ยน - โค้งแรกแยงซีเกียง - วัดลามะ - เมืองโบราณจงเตี้ยน - หุบเขาพระจันทร์สีเงิน - จงเตี้ยน - ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้า - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - ต้าหลี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน - สวนน้ำตก - ร้านใบชา - วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
  ช่วงวันเดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 2561 ราคา 19,999.00 บาท
WS เซี่ยงไฮ้ ไก่แดง ดิสนีย์แลนด์ สตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลก 5วัน 3คืน
  เซี่ยงไฮ้-อูเจิ้น-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น-เซี่ยงไฮ้-ร้านหมอนยางพารา-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้ - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง) - หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-GLOBAL HARBOR-ร้านหยก
  ช่วงวันเดินทาง 21-25 ตุลาคม 2561 ราคา 18,899.00 บาท
WS ทัวร์คุณธรรม อู่ฮั่น แกงเหลือง อาณาจักร กิงโกะทองคำพันปี 4วัน 2คืน
  อู่ฮั่น - เมืองซุยโจว - อาณาจักรกิงโกะ - เมืองจงเสียง - หมู่บ้านวัฒนธรรมจงเสียง - เมืองจงเสียง - สวนพื้นที่ชื้นทะเลสาบโม่โฉว - เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) - สวนกวนอูอี้หยวน - กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก - เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) - เมืองอู่ฮั่น - ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง - สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) - พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย - ถนนอาหารฮู่ปู้
  ช่วงวันเดินทาง พฤศจิกายน 2561 ราคา 18,999.00 บาท
WS ซีอาน เกี๊ยวนึ่ง พิชิตยอดเขาหัวซาน 6วัน 4คืน
  กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านหมอนยางพารา - ซีอาน - เขาหัวซาน - เขาหัวซาน(รวมกระเช้าขึ้น-ลง) - สวนผลไม้ - ซีอาน - กำแพงเมืองโบราณ - พระราชวังต้าหมิงกง - ร้านหยก - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - เจดีย์ห่านป่าเล็ก - พิพิธภัณฑ์ซีอาน - ร้านผ้าไหม - ศาลเจ้าหลักเมือง - ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง - ตลาดมุสลิม - โชว์ราชวงศ์ถัง
  ช่วงวันเดินทาง กันยายน 2561 ราคา 21,899.00 บาท
PH ทะเลสาบหลูกูหู อัญมณีแห่งที่ราบสูง 6วัน 5คืน
  คุนหมิง - เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณซีโจว - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - ลี่เจียง - หลูกูหู - ล่องเรือทะเลสาบหลูกูหู - หมู่บ้านโมโซ - จุดชมวิวหมู่บ้านลีเกร์ - โชว์ความรักหนุ่มสาวชาวโม๋ซัว (อัวโหลเลี่ยนเกร์) - หลูกูหู - ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณซู่เหอ - ลี่เจียง - คุนหมิง - ศูนย์สมุนไพรจีน - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - ร้านใบชา - วัดหยวนทง - สวนน้ำตก - ช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก
  ช่วงวันเดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 ราคา 18,999.00 บาท
WS ทัวร์คุณธรรม ซีอาน น้ำตกหมู ม่ายจีซาน กองทัพทหารดินเผา 5วัน 3คืน
  ซีอาน - เมืองเป่าจี - วัดฝ่าเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองเทียนสุ่ย - ศาลเจ้าฝูซี - ถ้ำหินสลักม่ายจีซาน (รวมรถแบตเตอรี่) - ซีอาน - จัตุรัสหอกลอง - จัตุรัสหอ ระฆัง - กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - กำแพงเมืองโบราณซีอานโชว์ราชวงศ์ถัง
  ช่วงวันเดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 2561 ราคา 24,999.00 บาท
WS เซี่ยงไฮ้ ยำปูม้า หังโจว เกาะผู่โถวซาน 5วัน 4คืน
  เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้ - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - หังโจว - หนิงปอ - เกาะผู่โถวซาน - วัดผู่จี้ - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ - เกาะผู่โถวซาน - หนิงปอ - เซี่ยงไฮ้ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ร้านหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88 เซี่ยงไฮ้
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน - ธันวาคม 2561 ราคา 22,999.00 บาท
WS ทัวรืคุณธรรม เสิ่นหยาง กระเฉดไฟแดง 7วัน 5คืน
  เสิ่นหยาง - พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง - ถนนโบราณหม่านชิง - เมืองผานจิ่น - หาดแดง - จี๋หลิน - วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง - สวนเป่ยซาน - จัตุรัสซื่อจี้ - ฉางชุน - วังปูยี - กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก ) - จัตุรัสวัฒนธรรม - ทุ่งลาเวนเดอร์จื่อเยียน - ถนนจงเจีย
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน - กันยายน 2561 ราคา 26,999.00 บาท
WS ทัวร์คุณธรรม ต้าจู๋ ยำใหญ่ ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5วัน 4คืน
  อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) - ระเบียงกระจก - อู่หลง - ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) - ฉงชิ่ง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - ต้าจู๋ - เมืองโบราณชางโจว - พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ - ฉงชิ่ง - อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
  ช่วงวันเดินทาง ก.ค.- ธ.ค. 61 ราคา 21,999.00 บาท
WS เซี่ยงไฮ้ ปูจ๋า Shanghai Disneyland พัก5ดาว 5วัน3คืน
  เซี่ยงไฮ้ - จูเจียเจี่ยว - หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ - เซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก- ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ - ทาวเวอร์ (ชั้น 118) - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอ หม่า
  ช่วงวันเดินทาง กันยายน - ธันวาคม 2561 ราคา 23,999.00 บาท
WS ทัวร์คุณธรรม เจิ้งโจว แกงป่า อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง 5วัน 4คืน
  เจิ้งโจว - เมืองเติงฟง - วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - เติงฟง - ลั่วหยาง - ลั่วหยาง - ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)-ศาลเจ้ากวนอู - เมืองเจียวจ้อ - เมืองเจียวจ้อ - อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน (รวมรถแบตเตอรี่) - ไคเฟิง - ไคเฟิง - ศาลเปาบุ้นจิ้น - สวนชิงหมิงซั่งเหอหยวน - เจิ้งโจว - ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน - ธันวาคม 2561 ราคา 22,999.00 บาท
PH มนต์เสน่ห์กุ้ยหลิน แถมเที่ยวมาเก๊า ลาสเวกัสแห่งเอเชีย - จูไห่ 6D5N
  มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์ปอล - The Venetian - จูไห่ - กุ้ยหลิน (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - ล่องเรือชมเขางวงช้าง - เขาฝูโป - เมืองจำลองซ่ง - ถํ้าเงิน + โชว์นกจับปลา - ล่องเรือแพอวี้หลง - ล่องแม่นํ้าหลีเจียง (ล่องสั้น) ร้านชา - ช้อปปิ้งถนนซีเจีย - กระเช้าเหยาซาน - วัดเหนินเหยิน - สวนหยงหูซานหู - เจดีย์เงินทอง (ชมด้านนอก) - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - โชว์ DREAM LIKE LIJIANG - กุ้ยหลิน - กวางเจา - จูไห่ - หวหี่ นี่ สัญลักษณเมืองจูไห่ - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - จูไห่ - วัดผู่ถ่อ - ร้านบัวหิมะ - ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย
  ช่วงวันเดินทาง กันยายน - ตุลาคม 2561 ราคา 16,999.00 บาท
WS ทัวร์คุณธรรม เซี่ยงไฮ้ ปูไข่ดอง ล่องเรือสำราญ Century Sky 5D 3N
  เซี่ยงไฮ้ - ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์(ชั้น118) - ถนนนานกิง - ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก - ลงเรือสำราญ CENTURY SKY - เมืองจางเจียกั่ง - ซูโจว - เมืองโบราณชีหลี่ซันถัง - เขาเนินเสือ - ลงเรือสำราญ CENTURY SKY - เมืองไท่โจว - เขตอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและป่าชายเลนทะเลสาบฉินหู (รวมล่องเรือ) - หอเตียวฮัว โหลว - ลงเรือสำราญ CENTURY SKY - นานกิง - สุสานดร.ซุนยัดเซ็น - วัดหลิงกู่ - ตลาดฟูจือเมี่ยว
  ช่วงวันเดินทาง 15-19 กันยายน , 20-24 ตุลาคม 2561 ราคา 30,999.00 บาท
WS มาเก๊า ทอดมันกุ้ง เวเนเชี่ยน จูไห่ Chimelong 3วัน 2คืน
  มาเก๊า-โบสถ์เซนต์พอล-ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์-ร้านขนมพื้นเมือง-THE VENETIAN-จูไห่ - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม- CHIMELONG OCEAN - ร้านหยก - ล่องเรือชมสะพานข้ามทะเล ฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า ที่ยาวที่สุดในโลก
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน - กันยายน 2561 ราคา 11,999.00 บาท
MM พิชิต 9 แห่ง สถานที่ห้ามพลาดเมื่อเยือนปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน
  พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - ร้านนวดฝ่าเท้า +บัวหิมะ - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านชา - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านไข่มุก - กายกรรมปักกิ่ง - ผีเซียะ - หยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - ผ้าไหม- ตลาดรัสเซีย
  ช่วงวันเดินทาง สิงหาคม –ธันวาคม 2561 ราคา 15,999.00 บาท
WS จางเจียเจี้ย ขนมจีบกุ้ง สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก 4วัน 3คืน
  ฉางซา - ฉางเต๋อ - จางเจียเจี้ย - ร้านใบชา - เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ร้านนวดเท้า - จางเจียเจี้ย - ร้านยางพารา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  ช่วงวันเดินทาง กรกฎาคม - กันยายน 2561 ราคา 11,899.00 บาท
WS ทิเบต ลาซา พระราชวังโปตาลา เฉินตู 6วัน 5คืน
  เฉินตู - ลาซา - ตำหนักนอร์บุหลิงฆา - พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม - นั่งรถไฟไป - ดัมซุง - ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว - ลาซา - ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนโบราณจินหลี่
  ช่วงวันเดินทาง 5-10 กันยายน , 7-12 พฤศจิกายน 2561 ราคา 38,999.00 บาท
WS ปักกิ่ง เป็ดย่าง กำแพงเมืองจีน 5วัน 3คืน
  ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ร้านนวดเท้า - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านหมอนยางพารา - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - ตลาดรัสเซีย - ร้านผ้าไหม - ถนนหวังฟูจิ่ง - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - สวนผลไม้ - ร้านบัวหิมะ - วัดลามะ - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
  ช่วงวันเดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561 ราคา 15,899.00 บาท
WS ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ยำสองสหาย กำแพงเมืองจีน ดิสนีย์แลนด์ 6วัน 4คืน
  ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังโบราณกู้กง - ร้านไข่มุก - กายกรรมปักกิ่ง - ร้านหมอนยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - ร้านผีชิว - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เซี่ยงไฮ้ - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
  ช่วงวันเดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2561 ราคา 27,999.00 บาท
WS ทัวร์คุณธรรม คุนหมิง ลาบหมู 5วัน 4คืน
  คุนหมิง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว+โชว์ชาวไป๋ - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์จางอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยก - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง) - จงเตี้ยน - จงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองโบราณแชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซี - ช่องแคบเสือกระโดด - ต้าหลี่ - ต้าหลี่ - คุนหมิง - วัดหยวนทง - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2561 ราคา 24,999.00 บาท
WS ทัวร์คุณธรรม หนานหนิง ข้าวยำ 6วัน 5คืน
  หนานหนิง - เมืองปาหม่า - ถ้ำไป๋หมอ - เกาะหมู่บ้านคนอายุยืน (รวมล่องเรือ) - การแสดงพื้นเมือง - ปาหม่า - ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ (ถ้ำร้อยนก) -พิพิธภัณฑ์คนอายุยืน - เมืองโบราณเถียนโจว - เมืองจิ้งซี - เมืองจิ้งซี - สวนหลงถัน - เมืองเต๋อเทียน - น้ำตกเต๋อเทียน (รวมรถแบตเตอรี่) - หลักพรมแดนจีน เวียดนาม NO.53 - เหมิงสื่อเถียนเหยียน - เหมิงสื่อเถียนเหยียน - ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน + ชมการแสดงชนเผ่าน้อย - หนานหนิง - ถนนคนเดินหนานหนิง
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2561 ราคา 20,999.00 บาท
PH สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน
  เชียงของ - ลาว - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - บ่อเต็น - บ่อหาน-เชียงรุ้ง สวนป่าดงดิบ - 9จอม12เชียง - น้ำตกมังกรเก้าตัว-วัดป่าเจ - น้ำพุดนตรีแม่น้ำโขง
  ช่วงวันเดินทาง 21 - 24 มิ.ย.61 / 5 - 8 , 19-22 ก.ค.61 ราคา 13,900.00 บาท
WS ซานย่า ไก่ไหหลำ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 4วัน 3คืน
  อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน - องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์(108 เมตร) - วัดหนานซาน - เทียนหยาไหเจี่ยว - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง(รวมรถราง) - ร้านเยื่อไผ่ - ร้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริม - เมืองหลิงสุ่ย - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วเผ่าหลี - ร้านหมอนยางพารา - อิสระช้อปปิ้ง Yalongbay No.1 Outlets - ซานย่า
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน - กรกฎาคม 2561 ราคา 11,990.00 บาท
ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง ยำมะม่วง 4วัน 3คืน
  ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) - ระเบียงกระจก - อู่หลง - ว่านเซิ่น - สะพานกระจกลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก - ฉงชิ่ง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - พิพิธภัณฑ์ซานเสีย - มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก)
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 ราคา 20,999.00 บาท
WS กุ้ยหลิน ปลาตุ๋นเบียร์ แม่น้ำหลีเจียง นาขั้นบันไดหลงจี๋ 6วัน 5คืน
  กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋ - ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง - หลงเซิ่น - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - สวนผลไม้ตามฤดูกาล-กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ถ้ำเขาทะลุ - ถนนฝรั่ง - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - ร้านหมอนยางพารา-เขาเซียงกง - หยางซั่ว - โชว์มิราจ - ร้านหยก-เมืองจำลองสมัยซ่ง-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก) - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - ต้นไทรพันปี - ตลาดใต้ดิน - เขางวงช้าง+โชว์ ELEPHANT LEGEND
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2561 ราคา 15,899.00 บาท
WS เฉินตู ผัดหอยลาย ง้อไบ๊ พระใหญ่เล่อซาน 5วัน 3คืน
  เฉิงตู - เมืองโบราณหวงหลงซี - เมืองพระตะวันออก - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโต - ง้อไบ๊ - ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า) - องค์ผู่เสียนทรงช้าง - ง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ศูนย์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก GLOBAL CENTER - ร้านหมอนยางพารา - ถนนโบราณจินหลี่ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ร้านผ้าไหม
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน - กรกฎาคม 2561 ราคา 18,999.00 บาท
WS หวงซาน เสน่ห์มรดกโลก อาบน้ำแร่ สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน 5วัน 3คืน
  นานกิง - สุสานดร.ซุนยัดเซ็น-เมืองถุนซี - ตลาดหลีหยางยิ่งเซียวซางเจีย - เมืองถุนซี - เมืองโบราณหงชุน - หมู่บ้านมรดกโลกหงชุน - ซุ้มประตูถังเยว่ - เมืองถุนซี - ถนนโบราณเหล่าเจีย - เมืองถุนซี - หวงซาน - อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ) - ไท่ผิง - อาบน้ำแร่ - ไท่ผิง - จิ่วหัวซาน - สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน-นานกิง - ตลาดฟูจือเมี่ยว - นานกิง
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ราคา 25,999.00 บาท
WS คุนหมิง ก๋วยเตี๋ยวเย็น ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขามังกรหยก 5วัน 4คืน
  คุนหมิง - เมืองโบราณต้าหลี-เจดีย์ 3 องค์ (ผ่านชม) - หมู่บ้านซีโจว- ต้าหลี่ - ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์ IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง) ลี่เจียง-ต้าหลี่ - วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้ง-ห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน - สวนน้ำตก - เมืองโบราณกวนตู
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ราคา 18,899.00 บาท
WS ทัวร์คุณธรรม ซีอาน ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน 6วัน 4คืน
  ซีอาน - รถไฟความเร็วสูง - ลั่วหยาง - เมืองเติงฟง - วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดง กังฟู - ลั่วหยาง - ลั่วหยาง - ศาลเจ้ากวนอู - ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่) - หลิงเป่า - หลิงเป่า - ซีอาน - กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถแบตเตอรี่) - ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - กำแพงเมืองโบราณ - จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่ - เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน - ศาลเจ้าหลักเมือง - ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง และหอกลอง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม - โชว์ราชวงศ์ถัง
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 2561 ราคา 25,999.00 บาท
ZE CHENGDU WORLD HERITAGE 6D5N
  เฉินตู – ง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว - เขาง้อไบ๊ - ยอดเขาจิ่วติ่ง – นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์ - เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน – ชื่อสุ่ย – อุทยานน้ำตก 4 ถ้ำ - มรดกโลกน้ำตกฉื้อสุ่ย– ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ถนนคนเดินจิ่งหลี่
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 ราคา 25,888.00 บาท
WS คุนหมิง เห็ดหอม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน 4คืน
  คุนหมิง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี - หมู่บ้านซีโจว - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันสีน้ำเงิน(ภูเขาหิมะสือข่า) - คุนหมิง - วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ราคา 27,899.00 บาท
SPR คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจือ 4วัน 3คืน
  คุนหมิง - ตงชวน –ผืนดินสีแดงตงชวน+ชมพระอาทิตย์ตกดิน - ถางเตี้ยน - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ - บัวหิมะ - สวนน้ำตกคุนหมิง - ร้านหยก - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม
  ช่วงวันเดินทาง 26-29 พ.ค. , 20-23 ต.ค. 2561 ราคา 16,900.00 บาท
WS เทียนสิน ปักกิ่ง นั่งรถไฟความเร็วสูง 4 วัน 3 คืน
  เทียนจิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย
  ช่วงวันเดินทาง เมษายน - สิงหาคม 2561 ราคา 14,899.00 บาท
IT ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4วัน3คืน
  เทียนสิน-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ-ตลาดรัสเซีย
  ช่วงวันเดินทาง มี.ค.- ต.ค. 61 ราคา 13,888.00 บาท
WS กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ 6วัน 5 คืน
  กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-เขางวงช้าง-ชมโชว์ ELEPHANT LEGEND-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-สะพานลมฝน-หมู่บ้านหลู่เจียชุน-โชว์ MIRAGE-เมืองจำลองซ่ง-ร้านหยก-หยางซั่ว-ล่องเรือไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-โชว์หลิวซานเจี่ย-เขาเซียงกง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
  ช่วงวันเดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 2561 ราคา 18,799.00 บาท
SPR คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน
  ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - IMPRESSION - อุทยานน้ำหยก - คุนหมิง - บัวหิมะ - ตำหนักทอง
  ช่วงวันเดินทาง กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2561 ราคา 23,900.00 บาท

ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ตะวันออกกลาง
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ในประเทศ
ทัวร์พม่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ลาว
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์ฮองกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
อินเดีย-เนปาล
อินโดนีเซีย-บาหลี
 
 

Untitled Document
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
11/06029

Tel.02-9984366 Fax. 02-9481595 E-mail: sale@tourmuangthai.com       
2005 TourMuangThai.com All rights reserved. Design by :
Phakin    

ติดต่อสอบถามได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.ที่ โทร.02-9984366 Fax. 02-9481595 mobile 088-8825623 ,0885537486,080-7706584 E-mail: sales@tourmuangthai.com

สถิติผู้เข้าชม
จำนวนผู้ชม3195616คน
ผู้เข้าชมเว็บขณะนี้74คน