9 วัด
ทัวร์ต่างประเทศ
โปรแกรมทัวร์ฮองกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
WWP Classic In Hongkong 3 D 2 N
  กระเช้าลอยฟ้านองปิง - พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlet Mall - A Symphony of Lights - อิสระช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์” - นั่ง PEAK TRAM - วิคตอเรียพีค - อ่าวรีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - JW HONGKONG JEWELRY - ถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย
  ช่วงวันเดินทาง ตุลาคม 2561 ราคา 14,999.00 บาท
MM ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 7แลนด์มาร์ค 2 เมือง สุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน
  เซินเจิ้น – วัดกวนอู – สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ – โรงงานผลิตหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ตลาดตงเหมิน – ชมโชว์ MANGROVE GROOVE – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ดิวตี้ฟรี
  ช่วงวันเดินทาง สิงหาคม – ตุลาคม 2561 ราคา 10,900.00 บาท
HT HAPPY HONGKONG SHENZHEN จัดเต็ม 3วัน 2คืน
  ฮ่องกง –เซินเจิ้น -สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ – ร้านบัวหิมะ, ร้านผ้าไหม,ร้านหยก–ช้อปปิ้งหลอวู่ซิตี้– วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ถนนนาธาน
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน-กรกฎาคม 2561 ราคา 8,888.00 บาท
BI ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด 3วัน 2คืน
  Mongkok Ladies Market - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงมิว - วัดชิหลิน - รีพลัสเบย์ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย - Avenue of Stare - สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน - กันยายน 2561 ราคา 15,900.00 บาท
IT ฮ่องกง Summer Sale 3วัน2คืน
  ฮ่องกง – รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-วิคตอเรียพีค-วัดแซงเก็นหมิว-วัดหวังต้าเซียน- สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท -Avenue of Stare & Symphony of light
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน-กรกฎาคม 2561 ราคา 13,881.00 บาท
WWP Miracle Hongkong 3D 2N
  กระเช้าลอยฟ้านองปิง - พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlet Mall - A Symphony of Lights - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – JW HONGKONG JEWELRY - นั่ง PEAK TRAM - วิคตอเรียพีค - อ่าวรีพัลส์เบย์ - ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต - อิสระช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์”
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน - กรกฎาคม 2561 ราคา 15,999.00 บาท
Cu Easy ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์ 3วัน 2คืน
  ฮ่องกง - หมู่บ้านนองปิง - อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet - วัดแชกงหมิว - วัดหว่องไต๋สิน - โรงงานจิวเวอรี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล - อิสระท่องเที่ยว ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2561 ราคา 14,900.00 บาท
BI ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3วัน 2คืน
  Mongkok Ladies Market - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน - รีพลัสเบย์ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย - Avenue of Stare - สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - ธันวาคม 2561 ราคา 14,900.00 บาท
WS ฮ่องกงสวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งฟินเว่อร์ 3วัน 2คืน
  ฮ่องกง - วิคทอเรีย พอยท์ - ชายหาดรีพัลส์เบย์ - ร้านจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) - อิสระช้อปปิ้งจุใจตลอดวัน
  ช่วงวันเดินทาง เมษายน - ตุลาคม 2561 ราคา 17,999.00 บาท
IT ทัวร์ฮ่องกง-กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน
  ฮ่องกง – สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน –นั่งกระเช้านองปิง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแซกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - Avenue of Stare & Symphony of light - วิคตอเรียพีค - หาดรีพลัสเบย์ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - วัดหม่านโหมว - causeway bay
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน - กรกฎาคม 61 ราคา 14,888.00 บาท
CU ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน
  มาเก๊า – จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์ – วัดผุ่ถ่อ – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก – พระราชวังหยวนหมิง – ชมโชว์ Huang Jia Shen Dian Show – ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – The Venetian Resort
  ช่วงวันเดินทาง ก.ค.-ธ.ค. 2561 ราคา 6,900.00 บาท
WWP Hongkong Grand Sale 3D 2N
  ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - JW HONGKONG JEWELRY - นั่ง PEAK TRAM - วิคตอเรียพีค - อ่าวรีพัลส์เบย์ - อิสระช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์”
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน - กรกฎาคม 2561 ราคา 11,900.00 บาท
BI ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน
  Mongkok Ladies Market - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงมิว - วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย - A Symphony of Lights - สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
  ช่วงวันเดินทาง มีนาคม - สิงหาคม 2561 ราคา 16,900.00 บาท

ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ตะวันออกกลาง
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ในประเทศ
ทัวร์พม่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ลาว
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์ฮองกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
อินเดีย-เนปาล
อินโดนีเซีย-บาหลี
 
 

Untitled Document
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
11/06029

Tel.02-9984366 Fax. 02-9481595 E-mail: sale@tourmuangthai.com       
2005 TourMuangThai.com All rights reserved. Design by :
Phakin    

ติดต่อสอบถามได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.ที่ โทร.02-9984366 Fax. 02-9481595 mobile 088-8825623 ,0885537486,080-7706584 E-mail: sales@tourmuangthai.com

สถิติผู้เข้าชม
จำนวนผู้ชม3195617คน
ผู้เข้าชมเว็บขณะนี้75คน