9 วัด
ทัวร์ต่างประเทศ
โปรแกรมทัวร์เกาหลี
HT Check In @ Seoul 5D 2N
  ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ - พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา - ดิวตี้ ฟรี - ย่านฮงแด - ทริคอายและไอซ์มิวเซียม (ไม่รวมค่าเข้า) - เมียงดง - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส - N TOWER - ซุปเปอร์มาเก็ต
  ช่วงวันเดินทาง กันยายน - ธันวาคม 2561 ราคา 13,999.00 บาท
WWP TRENDY BUSAN 5วัน 3คืน
  เมืองเคียงจู – วัดพุลกุกซา - ถ้ำซ็อคคูรัม – TEDDY BEAR MUSEUM – หอดูดาวชมซงแด – GYEONGJU PALACE และ WOLJI POND – เมืองปูซาน - ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ นักดอง – หมู่บ้านกัมชอน – อุทยานแห่งชาติแทจงแด – อุทยานยงดูซาน – BUSAN TOWER – วัดแฮดงยงกุงซา – COSMETIC SHOP – RED PINE – DUTY FREE– ชายหาดแฮอึนแด – อาคารนูริมารู – BUSAN CINEMA CENTER – ออยุคโด สกายวอร์ค – ฮ็อกเก็ตนามู – JEONPO CAFÉ STREET
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 ราคา 13,888.00 บาท
PV Wow Spring & Summer In Korea 5D 3N
  อินชอน - ชุนชอน - เกาะนามิ - ปั่นเรียลไบท์ - SOYANGGANG SKYWALK - วัดว๊าวูจองซา - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซล ทาวเวอร์ - คอสเมติก - ตลาดทงแดมุน - ศูนย์น้ำมันสนแข็มแดง - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - พระราชวังถ็อกซูกุง - ดิวตี้ฟรี - หมู่บ้านโบราณบุคชอนฮันอก - ตลาดเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู - พลอยอเมทิส - TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM - ย่านฮงอิก - ซุปเปอร์มาเก็ต
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม 2561 ราคา 16,900.00 บาท
WV KOREA HAPPY CRUISES PART.II 5วัน 3คืน
  DONGHWA VILLAGE - อินชอนไชน่าทาวน์ - ARAWATERWAY MARU & WATERFALL - พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง - วัดวาวูจองซา - สวนสนุก EVERLAND - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA - พระราชวังถ็อกซูกุง - N SEOUL TOWER - เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ARA CRUISE
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ราคา 13,900.00 บาท
JL Nanta Ice Cruise เกาหลี 5 วัน
  ซงโด - อาคาร Tri Bowl - เมืองอินชอน - พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน - หมู่บ้านเทพนิยาย - เคียงกีโด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - One Mount Snow Park - กรุงโซล – ภูเขานัมซานหอคอย N Tower - ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - Nanta Academy - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - พระราชวังมรดกโลกชังดก
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2018 ราคา 12,900.00 บาท
HNG Aloha Summer 5D 3N
  PAJU PREMIUM OUTLET - สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk - จุดชมวิวภูเขากูบองซาน - สวนสนุก EVERLAND - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก - คอสเมติก - คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ - ศูนย์โสม - น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังชางด๊อกกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - RUNNINGMAN THEME PARK - ศูนย์สมุนไพร - ตลาดฮงอิก - Seoullo 7017 - ซุปเปอร์มาเก็ต - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 2561 ราคา 13,900.00 บาท
Cu Korea Summer หนีร้อน ไปหารัก 5D 3N
  อินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN - ONE MOUNT SNOW PARK - COSMETIC SHOP - ลอตเต้ อควาเรียม - ลอตเต้ ทาวเวอร์ - สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ - ทงแดมุน - ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก - พระราชวังเคียงบ็อค - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด - ถ่ายภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ร้านละลายเงินวอน
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน - กันยายน 2561 ราคา 13,900.00 บาท
LM Summer Colorful In Korea 5D 3N
  เกาะนามิ - Wonderful Rail Bike - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซล - วัดพงอึนซา - พิเศษ!! ใส่ชุดฮันบกเดินพระราชวังเคียงบ๊อคคุง - Samcheongdong street - เครื่องสำอางค์ - Seoullo 7017 Sky park - ช้อปปิ้งฮงแด - ศูนย์โสม - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟต์) - TEDDY BEAR MUSEUM - ฮอกเกตนามู - DUTY FEE - ช้อปปิ้งเมียงดง - สมุนไพรสนแดง - ขึ้นลิฟต์LOTTE SEOUL SKY - ฮุนไดเอาท์เลท ซุปเปอร์มาร์เก็ต
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 2561 ราคา 23,900.00 บาท
WV KOREA SHOPPING’S SOUL 5 วัน 3 คืน
  LA PROVENCEIPAJU OUTLET-ONE MOUNT SNOW PARK + WATER PARK -สวนสนุก EVERLAND -FANTA STICK SHOW-ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน-DONGDAEMUN DESIGN PLAZA-ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN-นั่งรถชมบรรยากาศแม่น้ำฮัน-พระราชวังเคียงบก-N SEOUL TOWER-TRICK EYE MUSEUM-เมียงดง-LINE FRIENDS STORE-วัดโชเกซา-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-คลองชองเกชอน
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ราคา 13,900.00 บาท
HT HAPPY KOREA CHECK IN @SEOUL 5D2N
  ถนนเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์ - พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง– สะพานกระจก - พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – โซล - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา – ย่านฮงแด – เมียงดง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส - N TOWER
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 ราคา 12,999.00 บาท
IT เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5วัน 3คืน
  วัดดงฮวาซา – สวนสนุกE-World - 83 Tower – Magic Art – ถนน Dongseongno - Daegu Otgol Village – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแทกู – เมืองเคียงจู – หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย - หอดูดาวซอมซองแด – วัดพลูกุกซา –ปูซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – Songdo Skywalk – Busan Tower – ตลาดนัมโพดง - วัดแฮดงยงกุงซา – แทกู – หมู่บ้าน Daegu Otgol – ตลาดซอมุน – ถนนสตรีทฟู้ด – สนามบินนานาชาติแทกู
  ช่วงวันเดินทาง พ.ค - มิ.ย 61 ราคา 11,998.00 บาท
IT ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน 5วัน 3คืน
  เกาะนามิ - TEDDY BEAR MUSEUM – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา - ซอรัคซาน - กิมจิ+สวนชุดฮันบก– EVERLAND – COSMETIC SHOP – ช้อปปิ้งทงแดมุน - ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด – ศูนย์โสมรัฐบาล – RED PINE – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค – พิพิธภัณฑ์พื้นเมือง - ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – TRICKEYE MUSEUM + ICE MUSEUM – ช้อปปิ้งย่านฮงอิค
  ช่วงวันเดินทาง เม.ย.- พ.ค. 61 ราคา 15,988.00 บาท
Cu Easy Korea Love Spring 5D 3N
  เกาะนามิ - วัดนักซันซา - เอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องสำอาง - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์) - ตลาดทงแดมุน - เทศกาลชมดอกซากุระ “เกาะยออิโด” - ศูนย์โสมรัฐบาล - บลูเฮาส์ - พระราชวังเคียงบ๊อค - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ + พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ช้อปปิ้งย่านฮงแด - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน
  ช่วงวันเดินทาง เมษายน 2561 ราคา 18,900.00 บาท
IT ทัวร์เกาหลี ซุปเปอร์ X 6วัน 3คืน
  อินชอน - เกาะนามิ - ซูวอน - ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กิมจิแลนด์ ใส่ชุด“ฮันบก” - COSMETIC SHOP - SEOUL TOWER - TEDDY BEAR MUSUEM - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู
  ช่วงวันเดินทาง May - Sep 2018 ราคา 12,888.00 บาท
JL Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วัน
  โลกแห่งน้ำแข็ง & หิมะ One Mount - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – Hyundai Motor Studio - โรงงานกาแฟ See’s Coffee - ศูนย์โสมเกาหลี – เครื่องสำอางเกาหลี – พระราชวังมรดกโลกชังดก – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum พิพิธภัณฑ์รัก Love Museum – ภูเขานัมซาน และ หอยคอย N Tower – เมียงดอง - Seoullo 7017 สะพานลอยฟ้า
  ช่วงวันเดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม 2561 ราคา 14,900.00 บาท

ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ตะวันออกกลาง
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ในประเทศ
ทัวร์พม่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ลาว
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์ฮองกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
อินเดีย-เนปาล
อินโดนีเซีย-บาหลี
 
 

Untitled Document
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
11/06029

Tel.02-9984366 Fax. 02-9481595 E-mail: sale@tourmuangthai.com       
2005 TourMuangThai.com All rights reserved. Design by :
Phakin    

ติดต่อสอบถามได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.ที่ โทร.02-9984366 Fax. 02-9481595 mobile 088-8825623 ,0885537486,080-7706584 E-mail: sales@tourmuangthai.com

สถิติผู้เข้าชม
จำนวนผู้ชม3074349คน
ผู้เข้าชมเว็บขณะนี้49คน